KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz!

ATG ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ("ATG" veya "Şirket") olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metniyle, kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Ünvanı:
ATG ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No:
0101054200600001
İletişim Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:38 Melikgazi / Kayseri
Telefon No:
(0352) 322 10 18
E-Posta Adresi:
kvkk@atgmakina.com

 

1) ÇALIŞAN

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

2) ÇALIŞAN ADAYI
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; Adı Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yaş, Medeni Hali, İmza, Cinsiyet, Sürücü Belgesi Bilgileri, Askerlik Durumu, Fotoğraf, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Sigara Kullanımı, Referans Bilgileri, Çocuk Sayısı, sürücü belgesi bilgileri, askerlik muafiyet sebepleri,
İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon Numarası,
Özlük; Mesleği, Görevi, Departman Adı,
Mesleki Deneyim; Eğitim Durumu, Sertifika Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar bilgisi, İş tecrübesi bilgileri, Yetenekler, Gidilen Seminerler, Ücret Beklentisi, Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
Özel Nitelikli Kişisel Veriler;
Sağlık Bilgileri; Kişisel Sağlık Bilgileri, Kan Grubu Bilgisi, Engellik Durumuna Ait Bilgiler,
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri; Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verileriniz Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçları doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK ’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin sekizinci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ATG’ye iş başvurusu çerçevesinde verdiğiniz kişisel verileriniz İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere iletmektedir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ATG tarafından; çalışan adayı arama amaçlı kullanılan web sitelerinden (Kariyer.net, Secretcv, Yenibiris.com, Eleman online, işbul gibi) otomatik ve fiziksel, elden başvuruların alınması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 5/1 ve madde 6/2 kapsamında açık rızanız ile işlenecektir.

3) POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; Adı Soyadı, TC Kimlik No, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Unvan,
Müşteri İşlem; Talep Bilgisi,
İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, Telefon Numarası,

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir.

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde ATG., iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda çalışanların kişisel verilerini, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ve üçüncü kişi konumundaki iş ortakları ile paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere iletmektedir.

Whatsapp ve Facebook üzerinden tarafımızla iletişim kurmanız halinde açık rızanız kapsamında kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

**Whatsapp ve Facebook üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından web sitesimizde yer alan iletişim formunu, kurumsal mail adresimiz ve kurumsal telefon hatlarımız üzerinden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ATG İLE sözleşme ilişkiniz kapsamında işin gereği için elde edilen verileri, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler, şirketin sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı yasa gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ATG tarafından; KVK Kanun’u gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı, çağrı merkezi kayıtları, vasıtasıyla veya elektronik şekilde mevzuata uygun olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde KVKK madde 5/1 "Açık Rıza" kapsamında gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

4) ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; Adı Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İmza, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Mahalle, Köy, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Unvan, Vergi Kimlik No,
Finans; IBAN No, Tutar, Çek Bilgisi, Banka Hesap No, Alacak Bilgisi, CVV Numarası, Kart Numarası, Kartın Son Kullanım Tarihi,
Müşteri İşlem; Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Gişe Dekontlarındaki Bilgileri,
Müşteri Anketleri; Anket çalışmasıyla elde edilen bilgileri,
İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon Numarası,

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde ATG., iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda çalışanların kişisel verilerini, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ve üçüncü kişi konumundaki iş ortakları ile paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere iletmektedir. Kişisel verileriniz;

 • ATG’nin tarafı olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve Kuruluşlara,
 • Hizmet aldığımız insan kaynakları ve finans bilişim programlarına,
 • Yarışmalara başvuruların yapılması amacıyla yarışmayı düzenleyen dernek ve kurumlara,
 • Teşviklerin alınması kapsamında KOSGEB, TÜBİTAK, Hazine Müsteşarlığı, Tedarikçilerle,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çalıştığımız hukuk bürolarına,

paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ATG ile sözleşme ilişkiniz kapsamında işin gereği için elde edilen verileri, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ATG tarafından; KVK Kanun’u gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı, çağrı merkezi kayıtları, vasıtasıyla veya elektronik şekilde mevzuata uygun olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde KVKK madde 5/2-a; kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-c; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

ATG tarafından kişisel verileriniz;

 • Faks, bir form doldurulması, uygulama, kargo, sözlü veya yazılımı iletişim vasıtasıyla,
 • Şirket maili üzerinde yapılan yazışmalarında elde edilmektedir.
5) TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VE YETKİLİSİ
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; Adı Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, İmza, Cinsiyet, Sürücü Belgesi Bilgileri, Fotoğraf, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Mahalle, Köy, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Unvan, Plaka Bilgileri, Vergi Kimlik No,
Finans;, IBAN No, İrsaliye Bilgisi, Tutar, Çek Bilgisi,
Müşteri İşlem; Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi,
İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon Numarası,
Özlük; Görevi, Departman Adı, SGK İşe Giriş Bildirgesi,
Mesleki Deneyim; Sertifika Bilgisi, Diploma Bilgileri, Mesleği, Oda Sicil No, SRC belge bilgileri, Mesleki Yeterlilik Belgesi,
Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde ATG., iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda çalışanların kişisel verilerini, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ve üçüncü kişi konumundaki iş ortakları ile paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere iletmektedir. Kişisel verileriniz

 • ATG’nin tarafı olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla iş ortakları ve diğer tedarikçilerle,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve Kuruluşlara,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Hizmet aldığımız insan kaynakları ve finans bilişim programlarına,
 • Yarışmalara başvuruların yapılması amacıyla yarışmayı düzenleyen dernek ve kurumlara,
 • Teşviklerin alınması kapsamında KOSGEB, TÜBİTAK, Hazine Müsteşarlığı, Tedarikçilerle,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çalıştığımız hukuk bürolarına,

paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ATG ile sözleşme ilişkiniz kapsamında işin gereği için elde edilen verileri, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ATG tarafından; KVK Kanun’u gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde KVKK madde 5/2-a; kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-c; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

ATG tarafından kişisel verileriniz;

 • Faks, bir form doldurulması, kullanılan uygulamalar, kargo, sözlü veya yazılımı iletişim vasıtasıyla,
 • Alınan eğitimlerde kamera çekimi vasıtasıyla,
 • Şirket maili üzerinde yapılan yazışmalarında elde edilmektedir.
6) ZİYARETÇİ
FİZİKSEL OLARAK FİRMAMIZI ZİYARET EDENLER
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Kimlik: Ad Soyadı, HES Kodu

İletişim: Telefon Numarası,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış bilgileri

 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırla riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verilerin aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin teminini sağlamak,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması ve takibini yapmak
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

Ateş Bilgisinin İşlenmesi

Sağlık Bilgileri: Kişisel Sağlık Bilgisi (Ateş ölçümlerinin yapılması)

 

Şeklindeki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Genel Kamu Sağlığının Korunması Amacıyla
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Gerekli Olması Halinde Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Güvenlik Kamera Kayıtları

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel kayıtlar

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera Kayıtları

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Şirketimiz Hizmet Binası içerisinde giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark ve kat koridorlarında bulunan toplam … adet kamera vasıtasıyla ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,  taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve bu kayıt işlemi ….  tarafından denetlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Şirketimizi ziyaret etmeniz sebebiyle şahsınıza ait kişisel verilerinizi, ziyaretçi defterlerinin tutulması ve form doldurulması yöntemleriyle giriş çıkışlarda ziyaretçi kayıt defteri tutulması, HES kodu sorgulaması ya da sözlü olarak bizimle yaptığınız paylaşımlar kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Pandemi durumunda Şirketimize girişlerinizde HES kodunuzun sorgulaması yapılacaktır.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak elde edilmektedir Bu kapsamda kişisel verileriniz KVKK madde 5/2-ç; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Ateş Bilgisinin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, ATG tarafından; elden form doldurma veya HES kodunun okutulması gibi otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak elde edilmektedir. Pandemi durumunda sağlık ve ateş ölçümünüz KVKK madde 6/2 “açık rızanız” kapsamında elde edilecek ve işlenecektir.

 

Güvenlik Kamera Kayıtları

Kişisel verileriniz, ATG tarafından güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 5/2-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

İşlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde yazılı talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir.

Ateş Bilgisinin İşlenmesi

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde veri sorumlusu olarak ATG’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesinde zorunlu olması sebebi ile aşağıda belirtilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarına aktarılabilecektir. Bunun haricinde kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Genel Kamu Sağlığının Korunması amacıyla
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir

Ziyaretçi İnternet Kullanımı

Kişisel verileriniz, ATG tarafından otomatik yollarla internet ağı üzerinden kayıt olmanız halinde elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi veri işleme şartına dayalı olarak (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) işlenecektir.

Güvenlik Kamera Kayıtları

İşlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde yazılı talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir.

WEB SİTEMİZİ ZİYERET EDENLER
İşlenen kişisel verileriniz ve işleme amaçları

Web Sitesi Ziyaretiniz Sırasında Elde Edilen Kişisel Veriler

https://www.atgmakina.com web sitemizi ziyaretiniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Elde edilen kişisel verileriniz hakkında ayrıntılı bilgilere web sitemizde yer alan “Çerez Politikamızdan” ulaşabilirsiniz.

İşlem Güvenliği; IP Adresi, Çerez Kayıtları

Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

İletişim Sayfası-Bize Yazın Bölümünden Elde Edilen Kişisel Veriler

https://www.atgmakina.com web sitemizi ziyaretiniz sırasında, iletişim sayfasında bize yazın formunu ve ürün detayında bize sorun formunu doldurmanız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kimlik; Ad Soyad, Firma adı

İletişim; E-Posta Adresi, , Telefon No, Mesaj

Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenecektir

Whatsapp Üzerinden Elde Edilen Kişisel Veriler;

Whatsapp üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından web sitesimizde yer alan bilgi formunu ya da kurumsal mail adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurmanızı  tavsiye ederiz.

https://www.atgmakina.com web sitemizi ziyaretiniz sırasında, whatsapp üzerinden iletişim kurmayı talep etmeniz halinde işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

İşlenen kişisel verileriniz ve işleme amaçları:

Kimlik; Ad Soyad

İletişim; Telefon No, Mesaj

Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemizde iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz KVKK madde 5 ve 6 da kapsamında açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanunda öngörülen diğer koşullara dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanun ile belirlenmiş koşullar da kişisel verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla web sitesi yer sağlayıcı tedarikçilerimize
 • Gerekmesi halinde Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla adli ve idari kolluk kuvvetlerine,
 • Whatsapp uygulamasının servis sağlayıcısı yurtdışında olduğundan whatsapp üzerinden kurduğunuz iletişimde kişisel verileriniz yurtdışına açık rızanız ile aktarılmaktadır.
İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi Başvuru Yöntemi:

Kanun’ un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre www.atgmakina.com adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Beğen & takip et
Bizi takip edin